Jobber.no - annonsér jobber og finn jobb helt gratis!
Få unna småjobber i hus og hjem - tjen gode penger på å gjøre koselige småjobberDeltidsjobb & ekstrajobbFå god og billig faghjelp fra studenter - studenter: tjen gode penger!Ledige sommerjobber - annonser sommerjobb gratis! Finn frilanser til ditt oppdrag - annonser frilanstjenester gratisFinn håndverker med rabatt - håndverker: annonser gratis!Finn DrømmeJobben! Norges Kuleste Jobber
 
Dine plikter som oppdragsgiver (arbeidsgiver) ved småjobber med privat arbeidstaker
 
Som oppdragsgiver (arbeidsgiver) har man visse plikter i følge skattereglene. For de fleste som annonserer småjobber på Jobber.no, er dette heldigvis en smal sak, da Skattetaten har utarbeidet forenklede regler (såkalte forenklede vilkår), som vil omfatte de fleste av våre brukere der den som utfører jobben er en privatperson. Sjekk om du oppfyller vilkårene under:
 
Forenklede vilkår - for hvem?
Forenklede skatteregler gjør det enklere og billigere for oppdragsgivere å engasjere privatpersoner til småjobber. For å komme inn under såkalte "forenklede vilkår", må man oppfylle disse kriteriene (alle kriterier må oppfylles):
 
- Jobben(e) må skje hjemme, i hagen, på hytta eller på bilen til oppdragsgiver

- Utbetalt lønn kan ikke utgjøre mer enn 60 000,- i året samlet for oppdragsgivers husstand. Dvs. at ekteparet Astrid og Martin ikke kan utbetale 40 000,- kr hver, for så å slippe arbeidsgiveravgift. Den samlede utbetalingen for husstanden blir da 80 000 kr. Beløpet overstiger grensen på 60 000,-, og arbeidsgiveravgift må betales fra første krone.

- Oppdragsgiver må betale som privatperson

- Den som utfører jobben(e) må være en privatperson som ikke har firma i samme bransje.
Jobben skal gjøres som privatperson, og den må ikke bære preg av næringsvirksomhet.
 
 
 
Jeg oppfyller kriteriene for forenklede vilkår. Hva kreves av meg som oppdragsgiver da?
Om man faller inn under forenklede vilkår (kriterier over), må du forholde deg til følgende punkter som oppdragsgivergiver:
 
- Skatt:
Du kan, om vilkårene over er oppfylt, betale enkeltpersoner opp til kr 6000,- hver i året for småjobber - skattefritt.

Ved utbetalinger utover beløpsgrensen på 6000 kr/år til en enkelt arbeidstaker, må arbeidstakeren betale skatt fra første krone. Oppdragsgiveren er da ansvarlig for å trekke skatt av lønnen, og innbetale denne (såkalt forskudstrekk). Skatteprosenten som skal trekkes, fremgår av skattekortet til arbeidstakeren. For mer info, og praktisk eksempel på hvordan oppgjørsblanketten fylles ut, og forskuddstrekk betales, se her.
 
- Oppgjørsblankett (dokumentasjon)
Ved utbetaling av lønn etter en jobb, må du fylle ut en Oppgjørsblankett fra Skatteetaten i tre eksemplarer. Arbeidstakeren skal ha ett eksemplar, du skal ha ett, og det tredje skal du i utgangspunktet sende til skatteoppkreveren. Men ved skattefrie utbetalinger på under 6000 kr (som beskrevet over), er det frivillig om du vil sende det tredje eksemplaret til skatteoppkreveren. Om du ikke leverer dette, må du som oppdragsgiver arkivere det (ta vare på det) selv.

Ved utbetalinger utover beløpsgrensen på 6000 kr/år(skattepliktig), MÅ oppdragsgiveren sendes inn Oppgjørsblanketten til skatteoppkreveren (også eventuelle gamle oppgjørsskjema som ble fylt ut før arbeidstakeren nådde beløpsgrensen på 6000,- må sendes inn.)
 
- Arbeidsgiveravgift:
Hvis du oppfyller fravene for forenklede vilkår (se over), er man fritatt for arbeidsgiveravgift ved samlede utbetalinger til private arbeidstakere som oppfyller vilkår for forenklet skattebehandling (som beskrevet innledningsvis). Se mer om arbeidsgiveravgift her.
 
- Feriepenger, sykepenger:
Ved enkeltjobber (der arbeidsforholdet ikke bærer preg av å være fast og varig - les mer og se eksempler her), plikter oppdragsgiver IKKE å betale feriepenger og sykepenger, og du kan se bort fra dette. Hvis arbeidsforholdet er et tjenesteforhold hvor arbeidstakeren gjør gjentatte jobber for oppdragsgiver (se eksempler her), plikter man å betale feriepenger og sykepenger. I så tilfelle, se mer info fra Skatteetaten her.
 
Betalingsmåte
Det er ikke et krav at betaling til arbeidstaker skjer via bank, men Skatteetaten anbefaler dette fremfor kontant betaling.
 
 
Jeg oppfyller ikke kriteriene for forenklede vilkår - hva gjør jeg?
Om du ikke oppflyller kriteriene for forenklede vilkår, kan du likevel annonsere småjobber på Jobber.no, og engasjere personer i oppdrag. Men vær da klar over at andre skatteregler og plikter enn de som beskrevet over gjelder for deg. Vi anbefaler da at du kontakter Skatteetaten for mer info.
 
For mer info om småjobber og skatt, se www.handlehvitt.no
 
Enda en side fra MG.no
 
All kopiering forbudt. Med enerett: Granum Gruppen
Redaktør: Martin Granum